Предлага за продажба Урегулиран Поземлен Имот / УПИ/ с площ 6150 кв.м., в промишлена зона Казичене. С директен достъп от Околовръстен път.

Устройствена зона ПМС – Зона за малки и средни производства и занаятчийски услуги, с параметри на застрояване:

Плътност 50%, К.инт 1,5

Максимална застроена площ 3000 кв.м.

Максимално РЗП 9 000 кв.м.

 

Продажна цена: 500 000 Евро